Free Porn
Trang chủ Tags Chú đại bi

Tag: chú đại bi

Chú giải thần chú đại bi 2

0
37. Thất na thất na Câu chú này được dịch là “Đại trí tuệ”, cũng dịch là “Hoằng thệ nguyện”. Đây là Bảo...

Bài viết mới nhất